Học viên Vũ Thị Triệu

sdh.jpg
Mình trước đây có học tiếng Trung ở một chỗ khác, tốn hơn 1 năm nhưng chỉ được cho học nghe và nói nhiều. Cho nên việc nhìn chữ đọc cũng như là viết chữ là một việc rất là khó khăn, đặc biệt là những chữ có nhiều nét và ngữ pháp cũng dùng sai...
Đọc thêm