Tuyển giáo viên dạy tiếng Trung Parttime

tuyen-dun giáo viêng_thumb.jpg
Trung tâm TIẾNG TRUNG HENGLI cần tuyển: Giáo viên dạy tiếng Trung (Parttime) Yêu cầu: - Phát âm chuẩn, từng du học ở Trung Quốc về, chuyên ngành Tiếng Trung.               - Có tính nhẫn nại, yêu nghề dạy học               - Khả năng truyền đạt tốt giúp học sinh dễ hiểu bài               - Biết thiết kế bài giảng
Đọc thêm